Có 1 kết quả:

bān jīng xiāng duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to treat sb with courtesy (idiom)