Có 1 kết quả:

bān chē

1/1

bān chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

regular bus (service)