Có 1 kết quả:

xiàn zài shì ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

present tense