Có 1 kết quả:

qiú chǎng huì guǎn ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clubhouse (golf)