Có 1 kết quả:

qiú huì ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ballsports club (e.g. golf, football etc)