Có 1 kết quả:

qiú lì yǔn shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

chondrite (type of meteorite)