Có 1 kết quả:

qiú wǎng

1/1

qiú wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

net (for ball games)