Có 1 kết quả:

qiú mén ㄑㄧㄡˊ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

goalmouth (in soccer)