Có 1 kết quả:

qiú mén

1/1

qiú mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

goalmouth (in soccer)