Có 1 kết quả:

lǐ qì

1/1

lǐ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(TCM) to rectify 氣|气[qi4]