Có 1 kết quả:

liú lí wǎ

1/1

liú lí wǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

glazed roof tile