Có 1 kết quả:

qín shū

1/1

qín shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

traditional art form, consisting of sung story telling with musical accompaniment