Có 1 kết quả:

Qín sī tuō huò wǎ ㄑㄧㄣˊ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄏㄨㄛˋ ㄨㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Częstochowa (city in Poland)