Có 1 kết quả:

qín jiàn

1/1

qín jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a piano key