Có 1 kết quả:

qín chuí

1/1

qín chuí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mallet
(2) drumstick