Có 1 kết quả:

pí zuǐ yā

1/1

pí zuǐ yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) northern shoveler (Anas clypeata)