Có 1 kết quả:

Qióng zhōng Lí zú Miáo zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qiongzhong Li and Miao autonomous county, Hainan