Có 1 kết quả:

Qióng shān

1/1

Qióng shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qiongshan district of Haikou city 海口市[Hai3 kou3 shi4], Hainan