Có 1 kết quả:

Qióng shān shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qiongshan city, Hainan