Có 1 kết quả:

Ruì lì zhǔn zé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rayleigh criterion (optics)