Có 1 kết quả:

Ruì shì juǎn

1/1

Ruì shì juǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Swiss roll