Có 1 kết quả:

Ruì shì juǎn

1/1

Ruì shì juǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Swiss roll