Có 1 kết quả:

Yáo zú ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yao ethnic group of southwest China and southeast Asia