Có 1 kết quả:

Yáo zú

1/1

Yáo zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yao ethnic group of southwest China and southeast Asia