Có 1 kết quả:

Mǎ ní

1/1

Mǎ ní

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Mani (god)