Có 1 kết quả:

Mǎ ná xī

1/1

Mǎ ná xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Manasseh (son of Hezekiah)