Có 1 kết quả:

Mǎ dòu Fú yīn ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gospel according to St Matthew