Có 1 kết quả:

cuǐ cuǐ

1/1

cuǐ cuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bright and clear