Có 1 kết quả:

cuǐ càn duó mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

dazzling (idiom)