Có 1 kết quả:

cuǐ cuò

1/1

cuǐ cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

many and varied