Có 1 kết quả:

Bì shān xiàn

1/1

Bì shān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bishan suburban county in Chongqing municipality, formerly in Sichuan