Có 1 kết quả:

bì xiè

1/1

bì xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

decline (a gift) with thanks