Có 1 kết quả:

bì xiè ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

decline (a gift) with thanks