Có 1 kết quả:

huán bǎo jú ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) environment protection office
(2) PRC National bureau of environmental protection