Có 1 kết quả:

Huán Tài píng yáng huǒ shān dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Pacific rim volcanic belt
(2) Ring of fire