Có 1 kết quả:

Qióng shān qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qiongshan district of Haikou city 海口市[Hai3 kou3 shi4], Hainan