Có 1 kết quả:

Qióng zhōu Hǎi xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qiongzhou Strait (between Hainan Island and Mainland China)