Có 1 kết quả:

qióng jiāng yù yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bejeweled nectar (idiom); ambrosia of the immortals
(2) superb liquor
(3) top quality wine

Một số bài thơ có sử dụng