Có 1 kết quả:

qióng zhī

1/1

qióng zhī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

agar