Có 1 kết quả:

guā nóng

1/1

guā nóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

melon farmer