Có 1 kết quả:

Guā zhōu xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Guazhou county in Jiuquan 酒泉[Jiu3 quan2], Gansu