Có 1 kết quả:

Guā dé luó pǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Guadeloupe