Có 1 kết quả:

guā ná nà

1/1

guā ná nà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

guarana (Paullinia cupana)