Có 1 kết quả:

guā pí mào

1/1

guā pí mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese skullcap resembling the skin of half a watermelon