Có 1 kết quả:

guā qí

1/1

guā qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the umbilicus of a melon