Có 1 kết quả:

guā cài

1/1

guā cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fruit and vegetables