Có 1 kết quả:

Guā dá ěr Gǎng ㄍㄨㄚ ㄉㄚˊ ㄦˇ ㄍㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gwadar Port on Arabian Sea in Pakistani province of Baluchistan