Có 1 kết quả:

piáo pō

1/1

piáo pō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of rain) pouring