Có 1 kết quả:

piáo pō dà yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

downpour (idiom)