Có 1 kết quả:

piáo pō ㄆㄧㄠˊ ㄆㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of rain) pouring