Có 1 kết quả:

piáo pō dà yǔ ㄆㄧㄠˊ ㄆㄛ ㄉㄚˋ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

downpour (idiom)