Có 1 kết quả:

bàn mó

1/1

bàn mó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

valve (biological)